x

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt

Proponowana koncepcja rozbudowy Kampusu to próba wpisania się w oryginalny układ urbanistyczny oraz stworzenie nowych jednoznacznie określonych wnętrz urbanistycznych placów. Nowy obiekt ma za zadanie porządkować zastaną przestrzeń oraz pozytywnie wpływać na odbiór istniejącej architektury. Powyższe zadanie ma zostać zrealizowane poprzez nadanie kontekstu, będącego przekształceniem pierwotnej idei. Otwarta przestrzeń południowej części Kampusu zostanie domknięta , dzięki wprowadzeniu nowej kubatury
obiektu Infocentrum. Projektowany budynek ma stanowić strefę buforową między ulicą Wołyńską, a placem wejściowym Kampusu. Jest zarówno przejściem bramą, jak i czytelną granicą stref przestrzeni publicznej i przestrzeni kampusu uniwersyteckiego.

Nowoprojektowany budynek wespół z istniejącymi gmachami ma wytworzyć wnętrza urbanistyczne, o mniejszej skali i zróżnicowanej funkcji , które stanowić będą odpowiedź na różnorodne potrzeby studentów oraz pracowników Uniwersytetu. Budynek Infocentrum wpisuje się w ortogonalną siatkę założenia, wysokością nawiązuje do sąsiadujących trzykondygnacyjnych obiektów z poszanowaniem dominanty gmachu Rektoratu.

Forma projektowanego budynku i sposób jego wkomponowania stara się tworzyć nowy kontekst urbanistyczny, nawiązując jednocześnie do pierwotnych założeń projektantów Kampusu. Projektowany budynek ma być obiektem współczesnym , kontynuującym język form zawarty w otaczającej go przestrzeni Rytm i poziomo wyartykułowane podziały kondygnacji odzwierciedlają pasmowy układ elewacji sąsiadujących budynków. Budynek składa się z dwóch głównych brył mieszczących bibliotekę i salę audytoryjną , pomiędzy którymi zlokalizowano przechodni , przeszklony hol wejściowy stanowiący dostęp do wszystkich funkcji w obiekcie.

Przewodnią ideą projektu było stworzenie budynku ramy o modułowej, prostej konstrukcji zapewniającej łatwy p odział wnętrz i ich dowolne kształtowanie w zależności od zmieniających się potrzeb użytkowników. kształtowanie w zależności od zmieniających się potrzeb użytkowników. Układ konstrukcyjny Układ konstrukcyjny został odzwierciedlony w elewacjach został odzwierciedlony w elewacjach obiektu tworząc ich podziały i formę. Prosta bryła o poziomych, wysuniętych balkonach została wpisana w przyrodniczy kontekst. Realizację oryginalnych założeń potraktowano przewrotnie : zieleń która pierwotnie miała dopełniać przestrzenie pomiędzy budynkami została przeniesiona na elewację i umieszczona w wielkogabarytowych donicach zlokalizowanych na głębokich wspornikach, zmieniając prostą elewację w abstrakcyjną płaskorzeźbę.

Funkcje w obiekcie zostały zlokalizowane w sposób zapewniający właściwą akustykę pomieszczeń: od strony ul. Wołyńskiej zlokalizowano magazyny i pom. biurowe stanowiące bufor dla bardziej wymagających pomieszczeń czytelni i audytorium . Na elewacjach budynku poza donicami z drzewami, zaprojektowano pasmowe skrzynie zielniki, w których użytkownik będzie mógł dokonywać różnorodnych nasadzeń. Zabieg ten ma umożliwić Użytkownikowi współkształtować elewację budynku, która wraz z kwitnącymi różnorodnymi roślinami i drzewami będzie zmieniać swój charakter. Zieleń elewacyjna wraz z głębokimi balkonami łamaczami będzie chronić przeszklone pomieszczenia przed przegrzewaniem oraz niejako kreować charakter samych wnętrz obiektu. Na dachu piątej elewacji budynku przewidziano ogólnodostępne tarasy oraz nasadzenia zieleni w formie niewymagających pielęgnacji porostów.

Nr projektu

030

Rok

2015

Inwestor

Uniwersytety Przyrodniczy w Poznaniu

Lokalizacja

Poznań, ul. Wołyńska

Powierzchnia

14600 m2

Program

audytoria, sale wykładowe, gastronomia, biblioteka, garaż podziemny