x

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt

Forma projektowanego obiektu została dostosowana do specyficznych warunków i kształtu działki. Obiekt od strony ulicy Portowej został zaprojektowany jako prosta bryła kształtująca pierzeję miejską z podkreślonym wejściem głównym i artykulacją pionowych podziałów stolarki. Od strony bulwaru elewacja budynku posiada kaskadowo rozrzeźbioną bryłę wpisującą się w kształt półkolistego nabrzeża Wisły – stanowiąc zarazem rozpoznawalny element grudziądzkiego waterfrontu. Zryzalitowania oraz zastosowany materiał – cegła klinkierowa – stanowią nawiązanie do form spichlerzy – charakterystycznych dla panoramy Grudziądza.

Klinkierowe części elewacji zostały wzbogacone betonowymi gzymsami i stolarką aluminiową oraz pionowymi łamaczami światła. Kompozycja projektowanej zabudowy wypływa z kilku zasadniczych wytycznych, którymi są: zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, historyczno – krajobrazowy kontekst miejsca, plan rewitalizacji nabrzeża Wisły, program funkcjonalno-użytkowy określony przez Zamawiającego. Projektowany obiekt jest reminiscencją, plastycznym przetworzeniem historycznej zabudowy. Budynek nie stara się konkurować z organicznymi formami nabrzeża Wisły, nie podporządkowuje się, starając się zachować współczesny język form wyrazu. Projektowany obiekt powinien w maksymalnym stopniu wpisywać się w zastaną przestrzeń oraz powinien w maksymalnym stopniu korzystać z wyjątkowych walorów otoczenia. Budynek powinien tworzyć logiczny ciąg skojarzeń z zabudową historyczną i otaczającym krajobrazem. Obiekt od strony ulicy Portowej posiada uporządkowaną elewację, która ukierunkowuje zainteresowanych bezpośrednio do holu głównego. Przelotowy hol – posiadający wejścia od strony ulicy i zrewitalizowanego nabrzeża jest swoistym łącznikiem miasta z wodą.

Od strony bulwaru nadwiślanego – kaskadowe zryzalitowania elewacji tworzą nisze – azyle dla przechodniów, które można wykorzystywać na ogrody letnie dla zlokalizowanych w budynku funkcji wystawienniczych, konferencyjnych i gastronomicznych. Kaskadowe zryzalitowania pozwalają także na różny odbiór bryły budynku w zależności od kierunku najścia wzdłuż bulwarów Wiślanych. Od strony głównych „najść” obiekt postrzegany jest jako bryła jednoznaczna i ciekawa. Gra form i płaszczyzn nadaje obiektowi indywidualnego charakteru i jest wyrazem szacunku dla otoczenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr projektu

019

Rok

2018

Inwestor

Grudziądzki Park Przemysłowy

Lokalizacja

Grudziądz, ul. Portowa

Powierzchnia

2850 m2

Program

sale konferencyjne, sale ekspozycyjne, biura, gastronomia, parking powierzchniowy, bulwar nadrzeczny