x

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt

Przedmiot zamierzenia  obejmuje budowę siedziby Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. T.Bairda przy ul. Wólczyńskiej  w Grodzisku Mazowieckim wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem przylegającego terenu: remontem i budową chodników wejściowych wraz z małą architekturą, budową przyłączy: wod-kan, kanalizacji deszczowej, energetycznego, teletechnicznego i gazowego.

Projektowany budynek zlokalizowano – zgodnie z obowiązującą linią zabudowy od strony ul. Wólczyńskiej – wyznaczoną w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Budynek zaprojektowano jako prostą bryłę powtarzającą kształt działki, przykrytą dachem wielospadowym. Budynek posiada klasyczny zryzalitowany podział elewacji z uwydatnionymi poziomymi gzymsami na dwóch poziomach nad II i III piętrem. Elewacja posiada pionowe podziały – ryzality wykończone prefabrykatami z betonu szlifowanego w kolorze jasnoróżowym z dodatkiem miki i białego kruszywa. Okna ukształtowano w pionowe pasy schowane za dwupowłokową fasadą szklaną pełniącą funkcję ochrony akustycznej. Podziały okien zagęszczono na ostatniej kondygnacji nadając bryle lekkości i dostosowując podział elewacji II+I kondygnacja do sąsiadującej zabudowy. Ściany szczytowe – ślepe, wykończono tynkiem szlachetnym w kolorze bladoróżowym dostosowanym do kolorystyki okładzin betonowych. Dach wielospadowy wykończono blachą na rąbek stojący w kolorze naturalnej miedzi. Stolarkę okienną aluminiową zaprojektowano jako lakierowaną w kolorze naturalnym miedzi. Budynek swoją formą i skalą wpisuje się w otaczający krajobraz centrum Grodziska Mazowieckiego.

Projektowany Budynek Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia będzie pełnił funkcję z zakresu edukacji muzycznej. Celem Szkoły jest kształcenie muzyczne dzieci i młodzieży poprzez naukę gry na instrumencie, kształcenie słuchu, zajęcia rytmiczne, a także śpiew chóralny i muzykowanie zespołowe. Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do otrzymania świadectwa ukończenia szkoły, przygotowuje uczniów do dalszego kształcenia w szkołach muzycznych wyższego stopnia. Funkcją uzupełniającą jest sala koncertowa z widownią na 185 osób w układzie audytoryjnym wraz z niezależnym foyer i świetlicą z minibufetem, mogącą działać na potrzeby Szkoły oraz pełnić funkcję dla organizacji zewnętrznych imprez kulturalnych, widowisk i konferencji.

Nr projektu

031

Rok

2022

Inwestor

Gmina Grodzisk Mazowiecki

Lokalizacja

Grodzisk Mazowiecki, ul. Wólczyńska

Powierzchnia

1900 m2

Program

sale edukacyjne, sala koncertowa, bufet, administracja