x

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt

Obiekt zlokalizowano na działce z zachowaniem wymagań określonych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego i programie funkcjonalno-użytkowym. Założono rozbudowę istniejącego budynku szkoły w kierunku południowym, tworząc w ten sposób zwarty, zamknięty kwartał z wewnętrznym dziedzińcem. Poprzez rozbudowę istniejącego budynku szkoły osiągnięto minimalizację powierzchni zewnętrznych przegród budynku oraz zapewniono bezpośrednią komunikację pomiędzy budynkami.

Wewnątrz kwartału zaprojektowano zielony dziedziniec będący przestrzenią integracyjną oraz pełniący zaplecze dla organizacji imprez plenerowych. Istniejący układ komunikacyjny wzbogacony został o parking i dojazd gospodarczy. Przy szkole zaprojektowano tereny rekreacyjne i sportowe w tym: wiaty piknikowe, boisko sportowe z trybuną, bieżnię i siłownię zewnętrzną. Elewacje budynku zaprojektowano jako grę płaszczyzn wykończonych tynkiem w kolorze czystej bieli oraz okien i fasad szklanych. Okna zostały wyposażone w poziome łamacze światła, które wraz z zewnętrznymi żaluzjami zapobiegają przed nadmiernym przegrzewaniem pomieszczeń. W budynku zastosowano wentylację z rekuperacją o zmiennym wydatku powietrza sterowaną z systemu BMS, pompy powietrza oraz panele fotowoltaiczne.

Budynek Centrum Kształcenia Praktycznego zaprojektowano jako obiekt trzykondygnacyjny z częściowym podpiwniczeniem. Założono separację trzech głównych stref: administracyjno-biurowej, strefy turystyczno-gastronomicznej i strefy kształcenia zawodowego. Separacja ww. obszarów na na celu zapewnienie bezkolizyjne oraz równoległe funkcjonowanie różnych zespołów pomieszczeń.

 

 

Nr projektu

030

Rok

2018

Inwestor

Powiat Poznański

Lokalizacja

Swarzędz, os. Mielżyńskiego

Powierzchnia

4800 m2

Program

sale edukacyjne, warsztaty, stacja diagnostyczna, hotel, gastronomia, parking powierzchniowy, tereny rekreacyjne