x

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt

Obszar objęty opracowaniem zlokalizowany jest w miejscowości Żabieniec gm. Piaseczno w rejonie ulicy Leśnej. Teren sąsiaduje od strony południowo-wschodniej z lasami Chojnowskiego Parku Krajobrazowego zaś od strony północno-zachodniej z terenami ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej.  Teren jest płaski, porośnięty szpalerem drzew wzdłuż ulicy Leśnej, zagospodarowany na boiska piłkarskie i budynki zapleczowe Klubu Sportowego „Jedność”. Teren jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego z przeznaczeniem na usługi sportu. W planie miejscowym określono wymóg wkomponowania nowoprojektowanej zabudowy w otaczający krajobraz oraz nakaz stosowania tradycyjnych, naturalnych materiałów elewacyjnych.

Projektowany obiekt Świetlicy został podzielony na trzy niezależne budynki połączone przeszklonym łącznikiem. Ideą projektu jest próba stworzenia obiektu o współczesnym charakterze nawiązującym dialog z otoczeniem. Zaprojektowano dwukondygnacyjne, niepodpiwniczone budynki przykryte czterospadowymi dachami. W elewacjach budynków wyartykułowano część cokołową i portale wejściowe. Zryzalitowana elewacja ma za zadanie optyczne zmniejszenie skali budynków i powtórzenie artykulacji charakterystycznej dla tradycyjnej zabudowy regionu. Podział na poszczególne obiekty odzwierciedla założenia głównych stref określonych w programie funkcjonalnym. Budynki mogą funkcjonować niezależnie i być oddzielnie opomiarowane.

W parterze budynku części sołeckiej zaprojektowano niezależny hol wejściowy z recepcją oraz salę wielofunkcyjną z zapleczem kuchennym i sanitarnym. Na piętrze zlokalizowano pomieszczenia biurowo-administracyjne. W budynku działań środowiskowych społeczności lokalnej zaprojektowano dwie świetlice z możliwością ich łączenia, zaplecze kuchenne i sanitarne oraz zespół pomieszczeń technicznych i gospodarczych. Świetlice i sala wielofunkcyjna posiadają witryny zapewniające możliwość otwarcia na tereny przylegające.  W budynku klubu sportowego zlokalizowano na parterze zespół szatni, pomieszczeń trenerskich i magazynowych, na piętrze zlokalizowano pomieszczenia administracyjne, gabinety masażu oraz kawiarnię z tarasem widokowym zapewniającym wgląd na wszystkie boiska. Kawiarnia wraz z tarasem mają zapewnione niezależne wejście poprzez budynek działań środowiskowych z dostępem dźwigiem osobowym przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych.

 

 

 

 

 

 

 

Nr projektu

031

Rok

2021

Inwestor

Gmina Piaseczno

Lokalizacja

Żabieniec gm. Piaseczno

Powierzchnia

1600 m2

Program

świetlice dla dzieci i dorosłych, sale wielofunkcyjne, gastronomia, administracja, tereny sportowe i rekreacyjne, parking powierzchniowy