x

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt

Przedmiotem opracowania jest kompleksowa przebudowa Placu Króla Zygmunta Starego, parkingów i wiaty przystankowej, budowa straganów (tzw. jatek) i małej architektury wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Żyrardowskiej/Sienkiewicza/Plac Króla Zygmunta Starego w Grodzisku Mazowieckim. W ramach zamierzenia budowlanego planowana jest: przebudowa nawierzchni Placu, chodników i przylegających parkingów, wymiana krawężników, remont azylu dla pieszych, remont okładziny schodów do budynków, przebudowa wiaty przystankowej, realizacja małej architektury (ławek, śmietników, stojaków rowerowych, donic kwiatowych, słupków ochronnych), budowa straganów, wycinka, pielęgnacja i nasadzenia zieleni w formie: drzew, trawników, traw wysokich i krzewów oraz realizacja niezbędnej infrastruktury.

Teren objęty opracowaniem stanowi przestrzeń dawnego rynku miejskiego, zlokalizowanego na trasie traktu handlowego: Rawa Mazowiecka – Mszczonów/ Błonie. Układ Placu Zygmunta Starego pochodzi z XVI wieku, kiedy to pełnił funkcje targowe oraz stanowił przestrzeń organizacji uroczystości miejskich i publicznych zgromadzeń. Od tamtego czasu Plac ulegał licznym przekształceniom. Plac Króla Zygmunta Starego powiązany jest ściśle z Placem Wolności, tworząc razem oryginalny układ przestrzenny ( w kształcie litery „T”) niespotykany w innych miastach Mazowsza. Plac historycznie pokryty był brukiem kamiennym z odwodnieniem do rynsztoków, w jego centralnej części znajdowały się zabudowania: remiza strażacka wraz z wieżą oraz kramy kupieckie. W obrębie Rynku zlokalizowana była także studnia i pompa oraz oświetlenie w formie latarń słupowych z kloszami.

Główne założenia projektowe: nawiązanie do układu historycznego, zaakcentowanie historycznej części targowej Placu, przywrócenie czytelnego układu funkcjonalnego przestrzeni publicznych, wizualne połączenie Placu Zygmunta Starego z Placem Wolności i terenami zlokalizowanymi za ulicą Żyrardowską/Sienkiewicza wraz z wytworzeniem czytelnych osi widokowych i ciągów komunikacji pieszej i kołowej, przywrócenie publicznej i reprezentacyjnej funkcji Placu Zygmunta Starego pozbawionej barier architektonicznych, ograniczenie i uporządkowanie ruchu kołowego w obrębie Placu, wyeksponowanie głównych osi historycznego założenia urbanistycznego, przywrócenie funkcji handlowej Placu w postaci tzw. „jatek” – umożliwienie organizacji kiermaszów sezonowych, imprez i zgromadzeń, uporządkowanie istniejącej zieleni i wykonanie nowych nasadzeń, stworzenie zielonej strefy wypoczynku w obrębie Placu, przywrócenie szlachetnej nawierzchni Placu – w formie bruku granitowego, ujednolicenie małej architektury.

 

 

 

 

 

 

Nr projektu

033

Rok

2021

Inwestor

Gmina Grodzisk Mazowiecki

Lokalizacja

Grodzisk Mazowiecki, Plac Króla Zygmunta Starego

Powierzchnia

10800 m2

Program

plac miejski, mała architektura, stragany sezonowe, zieleń, parking powierzchniowy