x

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt

Projekt zakłada realizację dziesięciu budynków: siedem czterokondygnacyjnych mieszkaniowych oraz trzech pięciokondygnacyjnych mieszkaniowych z parterami usługowymi. Wszystkie budynki zostały zlokalizowane wokół centralnej przestrzeni parkowo rekreacyjnej. Dojazd do terenu odbywa się dwoma niezależnymi zjazdami z drogi publicznej. Pod wszystkimi budynkami zlokalizowano garaże podziemne. Dostęp do garaży zapewniono układem wewnętrznych dróg dojazdowych i ramp zjazdowych. Na terenie pomiędzy budynkami mieszkaniowo usługowymi zaprojektowano miejsca powierzchniowe dla samochodów osobowych. Od strony drogi zaprojektowano ciąg pieszy, który wraz z przylegającymi do usług ogródkami tworzy ogólnodostępną przestrzeń publiczną. Do budynków zaprojektowano układ dojść pieszych i ciągów pieszo jezdnych wyposażonych w oświetlenie i małą architekturę. W centralnej części działki zaprojektowano przestrzeń parkowo rekreacyjną w skład której wchodzą: plac zabaw, urządzenia rekreacyjne dla różnych grup wiekowych, zieleń wysoka i niska, mała architektura oraz świetlica osiedlowa, mogąca pełnić funkcję organizacji imprez okolicznościowych oraz spotkań i integracji mieszkańców.

Budynki zaprojektowano wokół centralnej przestrzeni parkowo rekreacyjnej w układzie zapewniającym ich optymalne nasłonecznienie. Zmienne układy rzutów budynków: korytarzowe i sekcyjne oraz ich różnorodne ustawienie względem kierunków świata pozwoliły na wytworzenie zindywidualizowanych wnętrz urbanistycznych. W centralnej części terenu pod przestrzenią parkowo rekreacyjną zaprojektowano dodatkowy (opcjonalny) garaż na 124 miejsca postojowe wraz z lokalem usługowym mogącym pełnić funkcję świetlicy osiedlowej.

 

 

Nr projektu

002

Rok

2022

Inwestor

Inwestor

Lokalizacja

Gdańsk, Piecki-Migowo

Powierzchnia

19000 m2

Program

mieszkania, usługi, garaże podziemne, zagospodarowanie terenu