x

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt

Przedmiotem projektu jest budowa miejsca pamięci żołnierzy poległych w 1939r. W ramach przedsięwzięcia planowana jest realizacja: pomnika, tablicy informacyjnej, chodników, małej architektury (ławek, pojemników na odpady, stojaków rowerowych, słupków ochronnych, masztu flagowego), nasadzenia i pielęgnacja istniejącej zieleni.

Główne założenia projektowe:
stworzenie przestrzeni publicznej – zapewniającej właściwą oprawę do organizowania obchodów upamiętniających;
uporządkowanie strefy ruchu pieszego w obrębie działki;
uporządkowanie istniejącej zieleni i wykonanie nowych nasadzeń.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr projektu

033

Rok

2022

Inwestor

Gmina Kosakowo

Lokalizacja

Pogórze Gmina Kosakowo

Powierzchnia

2200 m2

Program

pomnik, mała architektura, zieleń, zbiornik retencyjny