x

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt

Budynek Instytutu Informatyki zaprojektowano jako rozbudowa istniejącego obiektu Wydziału Matematyki Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego (autor: prof. dr inż. arch. Witold Benedek). Obydwa budynki połączono przeszklonym łącznikiem, nowa część nawiązuje do istniejącej zabudowy poprzez kontynuację: linii zabudowy, wysokości zabudowy, trójtraktowego układu korytarzowego, głębokości traktów, kolorystyki i materiału elewacji, kompozycji elewacji z artykulacją poziomych pasm okiennych. Nowoprojektowany budynek stanowi logiczną kontynuację zabudowy wzdłuż ul. Wita Stwosza stanowiącą kompozycję czterokondygnacyjnych, prostopadłościennych brył budynków, usytuowanych dłuższym bokiem wzdłuż ulicy i dopełniających je parterowych brył o funkcji audytoryjnej.  Koncepcja przestrzenna budynku jest wynikiem zestawienia dwóch bloków funkcjonalnych: części audytoryjnej i części laboratoryjno-dydaktycznej.

Budynek będzie służył celom oświatowym. Przewiduje się, że w obiekcie będzie przebywać maksymalnie 300 studentów i 50 pracowników. Budynek będzie funkcjonalnie powiązany z istniejącym budynkiem WMFiI, obiekty będą wzajemnie się uzupełniać. Budynek będzie przystosowany do organizacji konferencji, sympozjów itp. z udziałem osób z zewnątrz, nie będących pracownikami Uniwersytetu Gdańskiego.

 

 

 

 

Nr projektu

011

Rok

2017

Inwestor

Uniwersytet Gdański

Lokalizacja

Gdańsk, ul. Wita Stwosza

Powierzchnia

3860 m2

Program

laboratoria, audytoria, sale wykładowe, biura, parking powierzchniowy