x

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt

Obszar, na którym znajduje się Stacja Badawcza Instytutu Nenckiego zlokalizowany jest na zachodnim brzegu Jeziora Mikołajskiego. Teren charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem wysokościowym oraz  znacznym zadrzewieniem. Zabudowa Stacji Badawczej ma charakter wolnostojący – rozproszony. Istniejące obiekty pochodzą z różnych okresów  i posiadają różnorodne formy. W panoramie od strony jeziora dominuje budynek główny Stacji oraz rotunda tzw. Akwarialnia o charakterystycznej szkieletowej konstrukcji.

Forma projektowanego budynku i sposób jego wkomponowania stara się utrzymać zastany kontekst urbanistyczny, nawiązując jednocześnie do budynków historycznych. Projektowany  budynek ma być obiektem współczesnym, kontynuującym język form zawarty w otaczającej go przestrzeni. Rytm i wyartykułowane podziały elewacji odzwierciedlają szkieletową konstrukcję rotundy tzw. „Akwarialni” i jej pawilonowy charakter.  Przewodnią ideą projektu było stworzenie budynku – ramy o modułowej, prostej konstrukcji zapewniającej łatwy podział wnętrz. Układ konstrukcyjny został odzwierciedlony w elewacjach obiektu kształtując ich formę. Całą bryłę budynku osadzono na cokole – stanowiącym charakterystyczny element zabudowy regionalnej.

 

Nr projektu

015

Rok

2020

Inwestor

Instytut Nencki PAN

Lokalizacja

Mikołajki, ul. Leśna

Powierzchnia

1200 m2

Program

sale konferencyjne, laboratoria, serwerownie, parking powierzchniowy